3.1 – Inkoop

Je moet eerst 2.9 – Oefentoets afronden voordat je deze les kunt bekijken
Meld je aan voor de cursus voordat je de les start.

Producten, grondstoffen en halffabricaten worden ingekocht bij leveranciers die vooraf door je werkgever met zorg zijn geselecteerd. Het voedselveilig werken begint bij de inkoop. Door ingrediënten en producten te gebruiken die voldoen aan de wettelijke eisen, worden risico’s voorkomen. Jouw werkgever is verplicht in te kopen bij een leverancier die werkt volgens een eigen HACCP-plan […]

Terug naar: Basiskennis voedselhygiëne voor medewerkers > 3 - Processtappen